Thursday, July 9, 2009

Perkhemahan Salam-Harapan dan Belia Istimewa 2009

Perkhemahan Salam Harapan Dan Remaja Istimewa 2009 telah pun diadakan di Kampung Buntal pada 3 hingga 5 Julai 2009 yang lalu. Seramai 80 orang yang terlibat temasuk pelajar daripada 9 buah PDK sekitar Kuching/Samarahan/Bau dan mentor pula terdiri daripada sukarelawan Yayasan Salam Kuching, Sukarelawan Kampung Buntal dan tenaga pengajar PDK. Program ini juga dibantu oleh anggota RELA bagi mengawasi keselamatan di sepanjang program tersebut.
Salam-Kembara

Program Salam-Kembara ini dilaksanakan pada 6 jun 2009 bertempat di Persisiran Bukit Siol(DBKU), Kuching. Program ini juga adalah untuk memberi pendedahan kepada peserta bahawa pentingnya memelihara dan memulihara alam sekitar disamping memberi pendedahan terhadap ikhtiar hidup di hutan.